Välkommen till

SD Östergötland

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

En tillgänglig och bred kollektivtrafik

Tidigare styren I Östergötland har helt bortprioriterat landsbygden genom att fört kollektivtrafiken på fel spår och med det omöjliggjort för landsbygden att nyttja kollektivtrafiken fullt ut, detta är enligt oss oacceptabelt. För Sverigedemokraterna är det viktigt att kollektivtrafiken finns tillgänglig i såväl stad som landsbygd, östgötar ska ha samma möjlighet att ta sig mellan hem och arbete. I Sverigedemokraternas Östergötland så kommer landsbygdslinjer arbetas fram samtidigt som regionala tågbanor upprustas och användas i större omfattning än vad de gör idag, vi tror på att hela Östergötland ska få leva!

En hälso- och sjukvård i världsklass

Sverigedemokraterna vill se en hälso- och sjukvård där medborgare får god vård av kompetenta medarbetare med god kunskap i det svenska språket. Den östgötska vården präglas idag av långa väntetider, försämrad tillgänglighet och en personalkår under konstant stress. Vår vision är ett Östergötland med sjukvård i världsklass, där du som medborgare ska få en sådan god vård som möjligt, oavsett vart i länet du befinner dig. Att som regionens vårdparti möjliggör denna förändring är något som ligger i fokus för oss!

Värna den östgötska kulturen

Svenskarna har bott i Östergötland i urminnes tider och för Sverigedemokraterna är den östgötska kulturen viktig att värna och tillgängliggöra. Vi har satsningar på lokala hembygdsföreningar som dagligen arbetar med att bevara och främja den lokala kultur som finns i Östergötland. Kulturen är det kitt som förenar oss östgötar och bevarandet av den lokala kulturen har stor betydelse för Östergötlands utveckling.

Ett blomstrande näringsliv

Ett blomstrande och utvecklande näringsliv är viktigt för Östergötlands ekonomi och tillväxt. Det är viktigt att regionen är behjälplig för de företag som idag finns och arbetar i Östergötland samtidigt som det är viktigt att arbeta för att locka fler och nystartande företag. Ett näringsliv som blomstrar och utvecklas innebär en växande region med god ekonomi.

Aktuellt

PRESSMEDDELANDE angående busslinje 482

PRESSMEDDELANDE angående busslinje 482

Sverigedemokraterna kommer likt Moderaterna och Kristdemokraterna att driva och verka för en omprövning av beslutet kring linje 482 mellan Vånga och Norrköping. Sverigedemokraterna anser att nedläggningar och neddragningar av busslinjer på landsbygden måste föregås av gedigna och utarbetade konsekvensanalyser och tydlig information till boende längs med sträckan. Remissförfarandet kring beslutet har varit undermåligt och de […]

läs mer
Rapport från regionfullmäktige!

Rapport från regionfullmäktige!

Rapport från Regionfullmäktige Igår var det återigen dags för Regionfullmäktige i Östergötland. Sverigedemokraternas representanter var laddade och redo att få fram partiets politik. Sverigedemokraterna hade två motioner som skulle behandlas under sammanträdet varav en, gällande flexibel avstigning för bussar, redan fått bifall av samtliga partier i regionstyrelsen. Richard Svensson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Östergötland, […]

läs mer